Pilot BioMonitor Melkveehouderij

Doel van deze pilot

Het doel van de pilot is een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek te ontwikkelen (de BioMonitor), die recht doet aan het systeem van de biologische melkveehouderij. Dit gebeurt met intensieve betrokkenheid van een groep biologische melkveehouders en een projectorganisatie, die nauw betrokken is bij de praktijk van de biologische melkveehouderij. Naast het ontwikkelen van de feitelijke BioMonitor wordt met de pilotbedrijven gewerkt aan verdere reductie van ammoniak- en stikstofemissies.
Tijdens de pilot krijgen de melkveehouders beter inzicht in de variabelen binnen hun eigen biologische melkveebedrijf (‘systeem’) en leren zij hoe zij hun biologische bedrijfsvoering verder kunnen optimaliseren. Voor de gehele biologische melkveehouderijsector en de individuele deelnemers is deze pilot dan ook van grote waarde.

Projectorganisatie

 

De projectorganisatie van de Pilot BioMonitor valt onder de werkgroep Biologische Systeemlandbouw (Managementmaatregelen) en wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), het Louis Bolk Instituut (LBI), de vereniging van biologische melkveehouders, De Natuurweide en de verenging voor de biologische landbouw, Biohuis. De pilot is daarmee nauw verbonden met het biologische systeem in de praktijk en maakt gebruik van de kennis en data van zowel WUR als LBI.

Laatste nieuws