Pilot BioMonitor

Doel van deze pilot

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij heeft als doel een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek (de BioMonitor) te ontwikkelen. Dit gebeurt met intensieve betrokkenheid van een groep biologische melkveehouders. De deelnemende biologische melkveehouders zijn inmiddels, met de aan hen gekoppelde bedrijfsbegeleiders, begonnen aan een nulmeting. Bestaande, beschikbare bedrijfsgegevens zijn in kaart gebracht als vertrekpunt voor de pilot. De deelnemende biologische melkveehouders verzamelen aanvullende gegevens en dragen ideeën over een representatief en werkbaar model van meten en borgen aan. Tijdens het traject krijgen de melkveehouders beter inzicht in de variabelen binnen hun eigen biologische bedrijf (‘systeem’) en leren zij hoe zij dit kunnen optimaliseren. Voor de biologische melkveehouderijsector en de deelnemers is deze pilot dan ook van grote waarde.


Nieuws


* De derde nieuwsbrief is verschenen. Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan.

* Eerste conclusie: Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies.

* Pilot BioMonitor is gestart! 

* Oplossingen voor stikstofproblematiek

Pilotbedrijven 


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Pilot BioMonitor Melkveehouderij? Vul dan het contactformulier op de pagina  "Contact" in.


13-1-2023