11 Pilotdeelnemers geselecteerd

De oproep vanuit de projectorganisatie aan melkveehouders om mee te doen aan de pilot, leverde ruim 20 reacties op. Vanuit deze groep zijn uiteindelijk 11 bedrijven geselecteerd als pilotbedrijf. De overige melkveehouders blijven als klankbordgroep nauw betrokken bij de pilot om ook hun inzchten en ervaringen te benutten. Bij de selectie van de melkveebedrijven is rekening gehouden met factoren als geografische spreiding, diversiteit in bodemsoorten, bedrijfskenmerken en ervaring als biologische melkveehouder. De huidige groep deelnemers biedt daarmee een goede representatie van de biologische melkveehouderijsector.

De deelnemende melkveehouders zijn inmiddels, met de aan hen gekoppelde bedrijfsbegeleiders, begonnen aan een nulmeting. Bestaande, beschikbare bedrijfsgegevens zijn in kaart gebracht. Daarmee wordt het vertrekpunt bepaald voor de pilot. Vervolgens zullen de melkveehouders gedurende de pilot aanvullende gegevens verzamelen en hun idee├źn over een representatief en werkbaar model van meten en borgen aandragen. Eind deze maand, wordt hiermee een begin gemaakt tijdens een werksessie van pilotdeelnemers en projectbegeleiders.