RIVM: stikstofdepositie daalt onvoldoende

RIVM: stikstofdepositie daalt onvoldoende

Met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verplichten EU-lidstaten zich om de natuur te beschermen. Eén van de drukfactoren op de natuur is een te hoge stikstofdepositie. In Nederland zijn in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) doelstellingen voor...