Bloeiende planten verdwijnen uit natuur door tekort aan insecten

Doordat het aantal bijen en insecten terugloopt verdwijnen steeds meer bloeiende planten uit de Nederlandse natuur, zo meldt de NOS. Dat blijkt uit een onderzoek door de Universiteit Leiden, Naturalis en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). In hun onderzoek analyseerden ze de resultaten van 87 jaar aan metingen op meer dan 365.000 plekken.

De pinksterbloem, margriet, beemdkroon, knoopkruid en vele tientallen andere, zijn sterk achteruitgaan. Deze soorten verdwijnen uit het agrarisch gebied door overbemesting en het verdwijnen van vochtige hooilanden. Ook in natuurlijke graslanden verdwijnen deze soorten als gevolg van stikstof en verdroging.

Daar komt achteruitgang door afname van bestuiving bovenop. Hoofdonderzoeker Kaixuan Pan van de Universiteit Leiden: “Tussen 1930 en 2017 is het aantal door insecten bestoven planten gemiddeld met ruim een zesde afgenomen. Deze achteruitgang vormt een bedreiging voor de stabiliteit van het ecosysteem en de voedselzekerheid.”

Planten die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten hebben vaak kleurrijke bloemen, met nectar en stuifmeel. Als insecten niet zorgen voor uitwisseling van stuifmeel, vormen zich vaak geen zaden en kan de plant zich dus niet uitzaaien. In plaats van deze planten verschijnen dan planten die worden bestoven worden door de wind. dat zijn voornamelijk grassen. Wereldwijd is zo’n 90 procent van alle planten voor bestuiving (deels) afhankelijk van insecten, waaronder ook veel voedselgewassen.

Een onderzoeksteam onder leiding van NIOO-KNAW publiceerde eerder een plan voor insectenherstel. Daarin wordt gepleit voor herstel van kleinschalige diversiteit in het landschap en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.