Rapport: stikstofdoelen buiten bereik

Rapport: stikstofdoelen buiten bereik

Het stikstofbeleid dat kabinetten hebben ingezet sinds 2021 helpt de natuur. Er zal echter meer moeten gebeuren om de stikstofbelasting in natuurgebieden fors te verminderen. Dat blijkt uit het rapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en...
Rapport: stikstofdoelen buiten bereik

Indienen zienswijze op NPLG

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staan de nationale en regionale doelen voor natuur, water en klimaat. In het programma is omschreven hoe in de verschillende typen gebieden gewerkt kan worden aan de natuur-, water-, en klimaatdoelen. Deze zogenaamde...