De volgende stappen

In 2023 zal verder worden gewerkt aan de invulling en vormgeving van de BioMonitor. De ingezette optimalisatie van de biologische bedrijfsvoering door de pilotdeelnemers wordt voortgezet. In een later stadium worden de overige 500 biologische melkveebedrijven gestimuleerd om gebruik te gaan maken van de BioMonitor als instrument om inzicht te krijgen en managementmaatregelen te treffen. Vervolgens worden de opgedane inzichten gedeeld met de gangbare melkveebedrijven. Zodat zij dan ook hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren op basis van de conclusies uit de pilot.