Doel van deze pilot


De Pilot BioMonitor Melkveehouderij heeft als doel een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek (de BioMonitor) te ontwikkelen. Dit gebeurt met intensieve betrokkenheid van een groep biologische melkveehouders. De deelnemende biologische melkveehouders zijn inmiddels, met de aan hen gekoppelde bedrijfsbegeleiders, begonnen aan een nulmeting. Bestaande, beschikbare bedrijfsgegevens zijn in kaart gebracht als vertrekpunt voor de pilot. De deelnemende biologische melkveehouders verzamelen aanvullende gegevens en dragen ideeën over een representatief en werkbaar model van meten en borgen aan. Tijdens het traject krijgen de melkveehouders beter inzicht in de variabelen binnen hun eigen biologische bedrijf (‘systeem’) en leren zij hoe zij dit kunnen optimaliseren. Voor de biologische melkveehouderijsector en de deelnemers is deze pilot dan ook van grote waarde.


30-08-2022