Eerste deelnemersbijeenkomst: grote betrokkenheid en heldere verwachtingen

De eerste bijeenkomst, met alle 11 pilotbedrijven, leverde een goed inzicht op in de verwachtingen van de deelnemers. Alles draait om ‘het systeem’, dus niet om de gefragmenteerde blik op losse onderdelen daarvan. De goede bijdrage, die het biologische systeem levert, moet op een data-extensieve wijze inzichtelijk worden. Daar ligt wel een groot deel van de uitdaging. Hoe geven cijfers inzicht in ‘dingen die een biologische melkveehouder niet doet’ (om het systeem beter te laten functioneren)? Ook laten de motivatie, betrokkenheid en voortdurende inspanningen om het biologische systeem te optimaliseren, zich moeilijk meten.
Uit een langere lijst van aangedragen aspecten, die aan bod zouden kunnen komen in de monitoring van het biologische systeem, zijn zes speerpunten gekozen tijdens de groepssessie:

  1. Waterkwaliteit
  2. Lokale stromen
  3. Antibiotica en residuen
  4. CO2 wereldwijd
  5. Vastlegging CO2 en bodem organische stof
  6. Biodiversiteit
    Per speerpunt is benoemd waarom ‘biologisch’ beter uitpakt voor dat aspect, hoe monitoring mogelijk is of welke hindernissen zich daarbij voor doen. Met de deelnemers is gekeken naar reeds beschikbare data die kunnen worden gebruikt. Voor ontbrekende data is besproken hoe die alsnog kan worden aangevuld. Het algehele beeld is dat de deelnemende bedrijven op belangrijke aspecten al goede scores laten zien.