Eerste stalmetingen Netwerk Praktijkbedrijven bekend

Bij 15 melkveebedrijven die onderdeel uitmaken van het Netwerk Praktijkbedrijven zijn de afgelopen drie jaar stalemissies gemeten. Door deze metingen wordt voor de melkveehouders duidelijk wat de emissies zijn in de stal maar ook welke effecten managementmaatregelen hebben. De resultaten van de metingen zijn gepresenteerd in het WUR rapport Emissies van ammoniak en methaan uit melkveestallen in het Netwerk Praktijkbedrijven.

Tussen maart 2021 en maart 2024 is met behulp van sensoren de stalemissies gemeten van ammoniak (NH3) en methaan (CH4). Daarnaast zijn puntmetingen met referentiemethoden voor deze gassen uitgevoerd. De gemiddelde ammoniakemissie was 9,8 kg per dierplaats per jaar op basis van de puntmetingen en 9,0 kg op basis van de continue metingen. De gemiddelde methaanemissie was 160 kg per dierplaats per jaar op basis van de puntmetingen en 153 kg op basis van de continue metingen. De verschillen tussen de bedrijven waren groot: de laagst gemeten waarde bij ammoniak was 5,1 kg per dierplaats, de hoogste 12,3 (bij continue metingen). Bedrijven zonder mestopslag onder de stalvloer hadden met gemiddeld 128 kg methaan per dierplaats per jaar een 14% lagere emissie dan bedrijven met een standaard roostervloer.

De vooraf verwachte emissiedaling bleef uit. De ammoniakemissie nam zelfs toe. De onderzoekers houden er rekening mee dat de gunstige effecten van managementmaatregelen niet opwogen tegen een gemiddeld hogere staltemperatuur en het effect van ventilatie. Met hogere luchtsnelheden is er meer ventilatie waardoor de emissie toeneemt. Per seizoen verschilt dat effect. Binnen het Netwerk zal verder onderzoek worden gedaan naar het beperken van ammoniakemissies met behulp van ventilatiegordijnen.