Gerard Migchels praat De Natuurweideleden bij over de BioMonitor

Gerard Migchels, projectleider van de Pilot BioMonitor, heeft tijdens De Natuurweidedag een update gegeven over de voortgang van de pilot. De jaarlijkse ledendag voor de vereniging van biologische melkveehouders, stond in het teken van de toekomst van de sector. Gerard Migchels besprak mogelijke managementmaatregelen die leiden tot reductie van stikstofemissies, zoals beperken van jongvee, verder uitbreiden van uren weidegang en het verlagen van TAN (ammoniakaal stikstof) en Ruw Eiwit. Voor de toekomst zal vooral reduceren van methaanemissies een belangrijk thema worden. De BioMonitor biedt de sector een belangrijk instrument om deze en andere prestaties ten aanzien van natuur, water en dierenwelzijn te meten en te rapporteren. ‘Be good and tell it’ zoals Migchels het benoemde of ‘be good en prove it’ zoals latere spreker Pierre Berntsen (directeur Agrarische bedrijven ABN AMRO bank) het verwoordde.