Grote betrokkenheid en heldere verwachtingen

De eerste plenaire bijeenkomst, met alle deelnemende biologische pilotbedrijven, leverde een goed inzicht op in de verwachtingen die de zeer betrokken deelnemers hebben van de pilot en de BioMonitor. Alles draait om ‘het systeem’, dus niet om de gefragmenteerde blik op losse onderdelen daarvan. De goede bijdrage, die het biologische systeem levert, moet op een data-extensieve wijze inzichtelijk worden. Daar ligt wel een groot deel van de uitdaging. Hoe geven cijfers inzicht in ‘dingen die een biologische melkveehouder niet doet’ (om het systeem beter te laten functioneren)? Ook laten de motivatie, betrokkenheid en voortdurende inspanningen om het biologische systeem te optimaliseren, zich moeilijk meten.