Groter stikstofoverschot door droge zomer in 2022

In 2022 was het stikstofoverschot 312 miljoen kilo, een stijging van 6,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit een overzicht op Nieuwe Oogst van de cijfers uit de mineralenbalans van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door de droge zomer groeide het gras veel minder goed en werd minder stikstof vastgelegd in gras. 84 miljoen kilo stikstof verdween naar de lucht, de overige 228 miljoen kilo werd niet benut in de bodem.

Het stikstofoverschot wordt berekend door de aangevoerde hoeveelheid stikstof via onder meer krachtvoer en kunstmest. Daarvan wordt de stikstof afgetrokken die is vastgelegd in dierlijke en plantaardige producten en stikstof die is afgevoerd buiten de landbouw (bijv. door export, mestverwerking en gebruik door particulieren).

Krachtvoer en kunstmest waren zoals gebruikelijk de grootste stikstofbronnen in 2022. Er werd voor 410 miljoen kilo aan krachtvoer en 194 miljoen kilo aan kunstmest aangevoerd. De aanvoer via krachtvoer nam met 2 miljoen kilo af ten opzichte van een jaar eerder. Via kunstmest was de daling nog wat groter. Er werd 18 miljoen kilo minder stikstof aangevoerd via kunstmest, volgens het CBS vanwege de gestegen kunstmestprijzen in 2022 (als gevolg van de relatief hoge gasprijzen).

De hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest nam af van 471 miljoen kilo in 2021 naar 467 miljoen kilo in 2022. Rundvee scheidde 1,3 procent minder stikstof uit, onder meer door een andere samenstelling van het ruwvoer. De stikstofuitscheiding vanuit de varkenshouderij nam af met 0,3 procent en vanuit de pluimveehouderij met 0,8 procent. Een belangrijke oorzaak is dat het aantal varkens en pluimvee afnam in 2022.