Handleiding voor beheer kruidenrijk grasland

Productief kruidenrijk grasland heeft veel waarde voor de melkveehouderij. Klaver wordt als stikstofbinder wel de motor van de biologische melkveehouderij genoemd. Om in te springen op de behoefte aan informatie over hierover, heeft het Louis Bolk Instituut een handleiding opgesteld. Aspecten die in de handleiding aan de orde komen zijn onder andere:
– Welke voordelen levert het?
– Wat is de productie en hoeveel kunstmest kun je besparen?
– Wat is het verschil tussen productief en extensief kruidenrijk grasland?
– Wat doet het voor de biodiversiteit?

Verder wordt ingegaan op hoe productief kruidenrijk grasland moet worden ingezaaid en beheerd. Dit is namelijk moeilijker dan bij alleen gras, en veel ondernemers lopen tegen uitdagingen aan in het beheer. Deze handleiding geeft handvatten en ook valkuilen worden benoemd.

U kunt de handleiding downloaden op de website van het Louis Bolk Instituut.