Inventarisatie beschikbare data

Met alle deelnemers is gekeken naar reeds beschikbare data die kunnen worden gebruikt. Hoewel de bestaande monitoringsystemen niet zijn toegespitst op het biologische systeem, kunnen verschillende gegevens wel worden gebruikt binnen de pilot. Voor ontbrekende data is bekeken hoe die alsnog kan worden aangevuld. Ook zijn er bedrijfsgegevens die zich niet of moeilijk in bestaande rekenmethodieken laten vangen en niet een-op-een kunnen worden overgenomen maar aanpassing behoeven. Het algehele beeld is dat de deelnemende bedrijven op belangrijke aspecten al heel goede scores laten zien. Dat neemt niet weg dat het systeem altijd verder kan worden geoptimaliseerd en er nog steeds nieuwe inzichten worden opgedaan: het biologische systeem is eigenlijk nooit ‘klaar’.