Limburg: 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden erbij

Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. zo meldt Biojournaal. De provincie investeert in de samenwerking tussen de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) en Urgenda en ondersteunt de campagne 1001ha voor melkvee en akkerbouw. Deze campagne heeft tot doel boeren te stimuleren om (duurdere) zaadmengsels met kruiden en vlinderbloemigen in te zaaien. Vooral de vlinderbloemigen zoals klavers leggen stikstof vast.

Melkveehouders in Limburg kunnen voor 5 hectare per bedrijf korting krijgen. Door de actie komen er in de provincie dit jaar meer dan 500 hectare kruidenrijke weilanden bij. Per hectare kan daarmee 500 kg kunstmest (bij gangbare bedrijven) worden bespaard, Kruidenrijk grasland is ook goed voor het insectenleven en dus de vogels.