Mest- en vers grasanalyses opgestart

In deze nieuwsbrief krijgt u een update van de vorderingen van de pilot in de voorbije drie maanden. De focus lag op mest- en vers grasanalyses en inzicht krijgen vanuit de Eiwitmonitor. Daarmee hebben we in april een begin gemaakt. De eerste bevindingen zijn in de laatste week van juni tijdens een online sessie met de deelnemers gedeeld en besproken.

Mestanalyses

Bij de mestanalyses bleek dat er over het algemeen een behoorlijke variatie is in de gemeten waardes bij de pilotbedrijven. Het gemiddelde van de totaal gemeten stikstof kwam uit op 3,8, met een spreiding van 2,6 tot 4,9. Het gemiddelde percentage stikstof bedroeg 43%, met een spreiding van 32% tot 56%.Het stikstof- en fosfaatgehalte bedroeg 80% van het landelijk gemiddelde (bron: CBGV). Verder waren er enkele monsters met een relatief hoge kaliumwaarde en werd een gemiddelde Ph gemeten van 7,3, met een spreiding van 7,0 tot 7,6. Een lagere Ph waarde leidt tot minder ammoniakemissie.

Vers grasanalyses

Vanaf week 15 heeft Eurofins wekelijks vers grasmonsters genomen bij de pilotbedrijven. De VEM lag gemiddeld op 1001 (spreiding van 949 tot 1033). Gemiddeld lag het gemeten suikergehalte op 172 (spreiding van 145 tot 196). De verteringscoëfficiënt organische stof scoorde gemiddeld 83,4%. Het ruw eiwit lag op 176 waarbij de laagste waarde (148) en de hoogste waarde (209) behoorlijk ver uit elkaar lagen. Het darmverteerbaar eiwit lag gemiddeld op 198, de onbestendige eiwitbalans op 11 en de ruwe celstof op 195.

De conclusie tot dusver is dat het soepel loopt met het nemen en analyseren van vers gras monsters. Het bemonsteren van kuil is inmiddels ook op gang gekomen. De resultaten van de pilotbedrijven worden ook meegenomen in de wekelijkse vers gras update van Veeteelt:  Nieuwsoverzicht versgrasupdate | Veeteelt: