Minister Adema: doelsturing blijft uitgangspunt

In een brief aan de Tweede Kamer op 2 februari 2024 heeft minister Adema herhaald dat hij streeft naar doelsturing. Daarvoor is nodig dat doelen voor klimaat en andere duurzaamheidsdoelen worden vertaald naar individuele landbouwbedrijven. Daarnaast moeten de bedrijfsprestaties betrouwbaar kunnen worden gemonitord. Dit kan onder andere door emissies continu te meten of ze te berekenen. Er draaien momenteel testen met meetapparatuur in onderzoekslocatie De Marke in Hengelo (Gld) en in Brabant. Uiteraard moeten zowel deze meetmethodes als wijze van berekeningen betrouwbaar zijn. Van belang is ook dat de prestaties beïnvloedbaar zijn door de individuele ondernemer.

Het streven van de minister is om de definities en rekenregels voor de prestatie-indicatoren, waaronder die voor klimaat, in 2024 vast te stellen. Verdere uitwerking van doelsturing vraagt tijd vraagt en daarom verwacht de minister dat invoering niet op korte termijn realiseerbaar is. Lees hier de volledige brief van de minister.

In de Pilot BioMonitor wordt ook kritisch gekeken naar indicatoren die een beeld geven van de prestaties van de biologische melkveebedrijf. Waarbij de samenhang tussen en de holistische blik op de componenten van het landbouwsysteem van groot belang zijn. Bijvoorbeeld de grondsoort op een locatie brengt vraagstukken en oplossingen met zich mee die niet een op een kunnen worden vertaald naar andere omstandigheden. Daarom werken we met de deelnemers nadrukkelijk aan het verder vergroten van het inzicht in alle variabelen en de samenhang ertussen.