Minister Adema wil Renure versneld toelaten in EU

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil boeren zo snel mogelijk boeren in staat stellen Renure te gebruiken als vervanger van kunstmest. Renure bevat de stikstofhoudende meststoffen die worden gehaald uit mest van vee of uit digestaat. Digestaat blijft over na het vergisten van mest. Renure zou enerzijds een oplossing zijn voor het mestoverschot. Anderzijds kan daarmee het gebruik van kunstmest worden teruggedrongen. De productie van kunstmest is een van de grote aardgasverbruikers in Nederland.

In de EU wordt al langer gesproken over het toestaan van Renure. Minister Adema wil hier nu vaart mee maken en heeft het onderwerp daarom op de agenda laten zetten voor het overleg tussen de landbouwministers. In het parlement lijkt zich wel een meerderheid voor zo’n voorstel af te tekenen.