Nieuwsberichten

Rapport: stikstofdoelen buiten bereik

Rapport: stikstofdoelen buiten bereik

Het stikstofbeleid dat kabinetten hebben ingezet sinds 2021 helpt de natuur. Er zal echter meer moeten gebeuren om de stikstofbelasting in natuurgebieden fors te verminderen. Dat blijkt uit het rapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en...

Lees meer
CLO: reductie verzurende depositie in landbouw en industrie

CLO: reductie verzurende depositie in landbouw en industrie

Overheidsinstantie Compendium voor de Leefomgeving (CLO) meldt, op basis van cijfers van het RIVM, een afname van verzurende depositie met 58% sinds 1990. Dat is vooral te danken aan vermindering van de uitstoot van zwaveldioxide. Met verzurende depositie wordt de...

Lees meer
Wetenschap kritisch over provinciale gebiedsplannen

Wetenschap kritisch over provinciale gebiedsplannen

De provinciale plannen om de negatieve effecten van stikstofneerslag op de natuur terug te dringen, zijn recent beoordeeld door een aantal wetenschappelijke organisaties. De plannen, die de provincies voor 1 juli 2023 bij minister Christianne van der Wal (Natuur en...

Lees meer
Verschillen in stikstofgehalte rundveedrijfmest

Verschillen in stikstofgehalte rundveedrijfmest

Uit analyses van Eurofins Agro blijkt dat het gemiddelde stikstofgehalte in mest net iets onder de 4 kilo per kuub ligt. Het gros van de metingen bevindt zich tussen 3,6 en 4,4 kilo per kuub, dus een variatie van 20%. De uiterste metingen zijn echter extremer,...

Lees meer
CBS: stikstofexcretie melkvee gedaald in vierde kwartaal

CBS: stikstofexcretie melkvee gedaald in vierde kwartaal

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2023 een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. Het gaat om momentopnames...

Lees meer
Rapport: stikstofdoelen buiten bereik

Indienen zienswijze op NPLG

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staan de nationale en regionale doelen voor natuur, water en klimaat. In het programma is omschreven hoe in de verschillende typen gebieden gewerkt kan worden aan de natuur-, water-, en klimaatdoelen. Deze zogenaamde...

Lees meer
Voorjaarsbloei maand vroeger dan 50 jaar geleden

Voorjaarsbloei maand vroeger dan 50 jaar geleden

Uit een analyse door Nature Today blijkt dat de voorjaarsbloei nu een maand eerder begint dan 50 jaar geleden. Wichertje Bron en Arnold van Vliet (beiden werkzaam bij Wageningen University & Research) trekken die conclusie door waarnemingen van nu te vergelijken...

Lees meer