Nieuwsberichten

Subsidie voor VrijLevenStal met lagere stikstofuitstoot

Subsidie voor VrijLevenStal met lagere stikstofuitstoot

De provincie Gelderland geeft een subsidie van 400.000 euro voor de bouw van een VrijLevenStal in Zelhem, zo meldt Nieuwe Oogst. In samenwerking met TNO gaat een plaatselijke melkveehouder de stal realiseren en vervolgens de stikstofuitstoot monitoren. De verwachting...

Lees meer
Manifest: schoon en voldoende water voor mens en natuur

Manifest: schoon en voldoende water voor mens en natuur

Een groep bestaande uit elf maatschappelijke organisaties roepen in een manifest minister Madlener van Infrastructuur & Waterstaat op om schoon, voldoende en betaalbaar water voor mens en natuur te waarborgen in het nieuwe regeringsprogramma. De groep, die zich...

Lees meer
TNO-onderzoek naar aanlevering data van stalmetingen

TNO-onderzoek naar aanlevering data van stalmetingen

TNO heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop veehouders data over emissies uit veestallen kunnen aanleveren. Door nieuwe ontwikkelingen in sensortechnologie kunnen ammoniakconcentraties en -emissies worden gemeten in stallen gemonitord worden. Deze meetgegevens...

Lees meer
Onderzoek naar effect kruidenrijk grasland op biodiversiteit

Onderzoek naar effect kruidenrijk grasland op biodiversiteit

In de Noordelijke Friese Wouden loopt een onderzoek naar het effect van kruidenrijk grasland op de biodiversiteit, zowel boven de grond als in de grond. In dit project werken de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met een studiegroep van lokale boeren,...

Lees meer
RIVM: stikstofdepositie daalt onvoldoende

RIVM: stikstofdepositie daalt onvoldoende

Met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verplichten EU-lidstaten zich om de natuur te beschermen. Eén van de drukfactoren op de natuur is een te hoge stikstofdepositie. In Nederland zijn in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) doelstellingen voor...

Lees meer
Eerste stalmetingen Netwerk Praktijkbedrijven bekend

Eerste stalmetingen Netwerk Praktijkbedrijven bekend

Bij 15 melkveebedrijven die onderdeel uitmaken van het Netwerk Praktijkbedrijven zijn de afgelopen drie jaar stalemissies gemeten. Door deze metingen wordt voor de melkveehouders duidelijk wat de emissies zijn in de stal maar ook welke effecten managementmaatregelen...

Lees meer
Uitstoot van lachgas naar recordhoogte

Uitstoot van lachgas naar recordhoogte

Wereldwijd is de uitstoot van lachgas in 49 jaar tijd met 40% gestegen, zo meldt nu.nl. De toename hangt samen met de stikstofuitstoot in de landbouw. Daarbij baseert nu.nl zich op een artikel in het tijdschrift Earth System Sciende Data. Lachgas, oftewel...

Lees meer
Nieuw kabinet handhaaft stikstofdoel

Nieuw kabinet handhaaft stikstofdoel

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB houdt vast aan de bestaande stikstofdoelen. In het hoofdlijnenakkoord zijn geen afwijkende afspraken gemaakt hierover. Dat bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over het akkoord. In de Wet stikstofreductie en...

Lees meer