Nieuwsberichten

Limburg: 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden erbij

Limburg: 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden erbij

Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. zo meldt Biojournaal. De provincie investeert in de samenwerking tussen de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) en Urgenda en ondersteunt de...

Lees meer
Bijna 1000 zienswijzen ingediend op ontwerp NPLG

Bijna 1000 zienswijzen ingediend op ontwerp NPLG

Van 16 januari tot en met 26 februari konden zienswijzen worden ingediend op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, zo is te lezen op de website van het ministerie van LNV. Er zijn 996 zienswijzen ingediend....

Lees meer
Volgend kabinet beslist over verder natuurherstel

Volgend kabinet beslist over verder natuurherstel

In een Kamerbrief heeft minister Van der Wal van Natuur en Stikstof laten weten dat een nieuw kabinet moet besluiten over langdurig natuurherstel. In de negende Voortgangsrapportage Natuur geeft de minister een beeld van de huidige staat van de natuur. De...

Lees meer
Proef met smalle weegbree en beweiding om emissies te verlagen

Proef met smalle weegbree en beweiding om emissies te verlagen

Wageningen Livestock Research heeft een proef gedaan om het mogelijke effect van smalle weegbree op methaanemissie, zo is te lezen op de website van Wageningen University & Research. Beweidingsstrategie├źn kunnen helpen om emissies van ammoniak en broeikasgassen en...

Lees meer
PBL kijkt naar tussendoelen voor klimaat in 2040

PBL kijkt naar tussendoelen voor klimaat in 2040

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kijkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar tussendoelen voor het klimaat voor 2040. Er zijn nu klimaatdoelen vastgesteld voor 2030 en 2050. Deze vrij lange periode zou kunnen 'opgeknipt' in twee...

Lees meer
Bloeiende planten verdwijnen uit natuur door tekort aan insecten

Handleiding voor beheer kruidenrijk grasland

Productief kruidenrijk grasland heeft veel waarde voor de melkveehouderij. Klaver wordt als stikstofbinder wel de motor van de biologische melkveehouderij genoemd. Om in te springen op de behoefte aan informatie over hierover, heeft het Louis Bolk Instituut een...

Lees meer
Bijna 1000 zienswijzen ingediend op ontwerp NPLG

Verkenning naar alternatieve omgevingswaarde

Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof heeft het eindverslag naar de verkenning naar alternatieven voor de Kritische Depositie Waarde (KDW) in de wet naar de Kamer gestuurd. Ruim een jaar gelden is een werkgroep gevormd die heeft gekeken naar een alternatief voor...

Lees meer
Volgend kabinet beslist over verder natuurherstel

Rapport: stikstofdoelen buiten bereik

Het stikstofbeleid dat kabinetten hebben ingezet sinds 2021 helpt de natuur. Er zal echter meer moeten gebeuren om de stikstofbelasting in natuurgebieden fors te verminderen. Dat blijkt uit het rapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en...

Lees meer