Nieuwsbrieven

Inspirerende bijeenkomst voor deelnemers en volgers

Inspirerende bijeenkomst voor deelnemers en volgers

Eind september vond in de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg een bijeenkomst van de Pilot BioMonitor plaats. Op de agenda stonden onderwerpen als vers gras- en kuilanalyses, de Eiwitmonitor, kruiden en klaver in relatie tot calcium en de eisen voor de uiteindelijke...

Lees meer
Mest- en vers grasanalyses opgestart

Mest- en vers grasanalyses opgestart

In deze nieuwsbrief krijgt u een update van de vorderingen van de pilot in de voorbije drie maanden. De focus lag op mest- en vers grasanalyses en inzicht krijgen vanuit de Eiwitmonitor. Daarmee hebben we in april een begin gemaakt. De eerste bevindingen zijn in de...

Lees meer
Inspirerende deelnemersbijeenkomst

Inspirerende deelnemersbijeenkomst

We kijken terug op een succesvolle deelnemersbijeenkomst op woensdag 22 maart bij het Louis Bolk Instituut in Bunnik. Er is veel waardevolle informatie gedeeld en er waren volop verhelderende en verdiepende discussies. In deze nieuwsbrief geven we een korte terugblik....

Lees meer
Tijd voor de eerste conclusies

Tijd voor de eerste conclusies

De Pilot waarin we een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek voor de biologische melkveehouderij willen ontwikkelen, is inmiddels het tweede jaar ingegaan. Een goed moment om even terug te kijken en de eerste voorlopige conclusies te trekken. Opbouw en...

Lees meer
Terugblik op de eerste fase van het project

Terugblik op de eerste fase van het project

De Pilot BioMonitor heeft zich in de eerste fase vooral gericht op nadere kennismaking en het verzamelen en inventariseren van al beschikbare informatie van de deelnemende biologische pilotbedrijven. Vervolgens is tijdens een eerste bijeenkomst met de deelnemers...

Lees meer
De Pilot BioMonitor Melkveehouderij is gestart!

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij is gestart!

Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de Pilot BioMonitor Melkveehouderij. Tijdens deze pilot wordt een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek ontwikkeld (de BioMonitor), die recht doet aan het systeem van de biologische melkveehouderij. De in...

Lees meer