NPLG ter inzage en inspraak

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 wordt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. De stukken zijn nu al te downloaden (zie de link aan het einde van dit artikel) en de begeleidende processtappen worden toegelicht op de website Rijksoverheid.nl. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. Met deze aanpak werken Rijk en provincies, samen met inwoners en ondernemers, aan een landelijk gebied met duurzame landbouw en andere economische activiteiten, en met een grote diversiteit aan planten en dieren, schoon water en gezonde natuur.

Het NPLG is de basis voor het gebiedsgericht werken aan het halen van de water-, natuur- en klimaatdoelen. Provincies maken, met betrokkenen, voor hun gebied een regionale versie en geven aan welke instrumenten ze willen inzetten. Het ontwerp NPLG en enkele begeleidende documenten zijn al in te zien via deze link.