Oproep: deel uw Kringloopwijzer 2022 met ons!

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij ontwikkelt een monitorings- en beloningsinstrument dat recht doet aan de prestaties van de biologische melkveehouderij. Daarmee kan sector laten zien wat haar bijdrage is aan de doelen op gebied van natuur, milieu, klimaat en water. Individuele biologische melkveehouders kunnen de inzichten gebruiken om hun bedrijfsvoering te optimaliseren.

Hoe meer gegevens uit Kringloopwijzers van biologische melkveehouders geanalyseerd kunnen worden, des te groter is het inzicht in het biologische systeem en des te representatiever de conclusies. En, net zo belangrijk, we kunnen deze inzichten beter vertalen naar logische aannames en rekenregels in de BioMonitor.

Daarom ons verzoek: stuur uw Kringloopwijzer van 2022 als pdf naar info@pilotbiomonitor.nl. Uw gegevens worden zo gebruikt dat ze niet individueel herleidbaar zijn. U doet er de projectgroep maar bovenal de sector en uzelf een groot plezier mee!