Pilot BioMonitor Melkveehouderij van start!

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij is van start gegaan. De pilot heeft als doel een stikstofemissie monitorings- en beloningssystematiek te ontwikkelen voor de biologische melkveehouderij. De pilot wordt gedaan in opdracht van het Ministerie van LNV en maakt deel uit van de Managementmaatregelen Stikstofreductie. De projectorganisatie van de pilot BioMonitor valt onder de werkgroep Biologische Systeemlandbouw (Managementmaatregelen) en wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), het Louis Bolk Instituut (LBI), de vereniging van biologische melkveehouders, De Natuurweide en de verenging voor de biologische landbouw, Biohuis. De pilot is daarmee nauw verbonden met het biologische systeem in de praktijk en maakt gebruik van de kennis en data van zowel WUR als LBI. Projectleider is Gerard Migchels, programmamanager bij WUR.