Proef met smalle weegbree en beweiding om emissies te verlagen

Wageningen Livestock Research heeft een proef gedaan om het mogelijke effect van smalle weegbree op methaanemissie, zo is te lezen op de website van Wageningen University & Research. Beweidingsstrategieën kunnen helpen om emissies van ammoniak en broeikasgassen en ammoniak uit de melkveehouderij te verlagen. Meer kruiden in het grasland kunnen de methaanemissie uit de pens van koeien verlagen. Daarnaast kunnen veerkrachtige kruiden zoals smalle weegbree de stikstofefficiëntie verhogen en de biodiversiteit verbeteren.

In Leeuwarden werden op Dairy Campus werden stroken met alleen Engels raaigras en stroken raaigras en smalle weegbree beweid door koeien. In drie periodes van vier weken verzamelde WLR gegevens over de enterische methaanemissie met GreenFeeds (meetinstrumenten) in de wei. De gemeten methaanemissie lag niet lager maar juist iets hoger bij de koeien die graasden op stroken met weegbree. Met een hoger ADL-gehalte is de verteerbaarheid, en daardoor ook de passagesnelheid in de pens, lager. Dit kan zorgen voor een hogere methaanemissie. Mogelijk was het aandeel smalle weegbree te laag om de methaanemissie te verlagen. Het aandeel varieerde tijdens het onderzoek tussen 8 en 25%. Onderzoek met hogere aandelen smalle weegbree kan meer zicht geven op het effect op enterische methaanemissie.

Het bleek moeilijk om het aandeel van de smalle weegbree in stand te houden. Door ideale groeiomstandigheden groeide het Engelse raaigras snel. Bij het inzaaien van smalle weegbree moet dus worden gekeken naar de mix met grassoorten.