Speerpunten Biomonitor

Uit een langere lijst van aangedragen aspecten, die aan bod zouden kunnen komen in de monitoring van het biologische systeem, zijn zes speerpunten gekozen tijdens de groepssessie:

  1. Waterkwaliteit
  2. Lokale stromen
  3. Antibiotica en residuen
  4. CO2 wereldwijd
  5. Vastlegging CO2 en bodem organische stof
  6. Biodiversiteit

Per speerpunt is benoemd waarom ‘biologisch’ beter uitpakt voor dat aspect, hoe monitoring mogelijk is of welke hindernissen zich daarbij voordoen en welke andere aspecten van belang zijn. Een treffend voorbeeld is biodiversiteit. Dat is een containerbegrip en omvat zoveel aspecten die in kaart zouden kunnen worden gebracht, dat verdere inkadering en specificering nodig is.