Stalemissiesensoren getest bij De Marke

De Marke, agro-innovatiecentrum in Hengelo (Gld), wordt sensor onderzoekslocatie voor de melkveehouderij. Sinds vijf jaar worden hier al stalemissies gemeten door middel van een sensor die twee meter onder de nok van de stal hangt. Vanaf december richt De Marke zich ook op het testen van nieuwe en verbeterde sensormeetsystemen. Het testen van sensormeetsystemen is onderdeel van de opdracht ‘Landelijk co√∂rdinator meetmethoden emissiemonitoring’ (Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS). Om een verschuiving van middelsturing naar doelsturing te kunnen maken, zijn betrouwbare, geborgde gegevens en meetmethodes vereist.

Doel is ervaring op te doen met verschillende meetsystemen voor ammoniak, methaan en fijnstof. Onderzoekers van Wageningen Livestock Research en medewerkers van fabrikanten zullen de systemen beoordelen en werken aan doorontwikkeling ervan. Onderdeel van de test is ook om te beoordelen of meten op grotere schaal haalbaar is. In Valkenswaard en Woudenberg worden vergelijkbare testen gedaan voor de varkenshouderij en pluimveehouderij. De testresultaten worden halfjaarlijs gedeeld, te beginnen tijdens een symposium in januari 2024. Zie voor meer achtergronden de website van WUR.