Toename nevenactiviteiten bij landbouwbedrijven

Het rapport ‘Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel‘ van Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft jaarlijks een overzicht van de ontwikkelingen in land- en tuinbouw. Uit de cijfers over 2023 blijkt een toename van het aantal agrarische bedrijven met nevenactiviteiten naar 24.434 (10% meer dan in 2020). Bijna de helft van alle boeren genereert inkomsten uit verbreding. Voorbeelden zijn: verkoop aan huis, agrotoerisme, verwerking van landbouwproducten, zorg, loonwerk, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, kinderopvang, educatie en energieproductie voor derden.

Meer dan een derde van de bedrijven had in 2023 meer dan één aanvullende inkomstenbron. Het aantal bedrijven dat kinderopvang aanbood daalde (als enige categorie) met 15% naar 153 bedrijven. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is ook in 2023 in aantal de grootste verbredingsactiviteit met 9.148 bedrijven (toename van 11%).

Voor biologische landbouwbedrijven vormen nevenactiviteiten, afgestemd op locatie en omstandigheden, een mogelijkheid om aanvullende maatschappelijke waarde te leveren. In de Pilot BioMonitor wordt dan ook gekeken hoe deze extra waarde vanuit een biologisch bedrijf inzichtelijk kan worden gemaakt.