Uitstoot van lachgas naar recordhoogte

Wereldwijd is de uitstoot van lachgas in 49 jaar tijd met 40% gestegen, zo meldt nu.nl. De toename hangt samen met de stikstofuitstoot in de landbouw. Daarbij baseert nu.nl zich op een artikel in het tijdschrift Earth System Sciende Data. Lachgas, oftewel distikstofmonoxide, is na koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) een van de gassen die het meest bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Volgens de internationale groep wetenschappers, waaronder onderzoekers van de Universiteit Utrecht, is 74% van de uitstoot van lachgas door toe doen van menselijke activiteit, te herleiden naar de landbouw. Dat wordt vooral veroorzaakt door dierlijke mest en kunstmest. Microben in de bodem zetten stikstofoverschot om in lachgas.