Vers gras- en kuilanalyses

Met ingang van week 15 zijn wekelijks vers grasmonsters genomen bij de pilotbedrijven. Een kort overzicht van de gemiddelde waardes tot en met augustus:

  • VEM/kg DS is gemiddeld 950, daalt van gemiddeld 1030 in het voorjaar naar 860 eind juni en stijgt vervolgens weer tot circa 950 in augustus.
  • Het ruw eiwit gehalte is gemiddeld 188 (tot de eerste week van september), met een minimum van 140 in juni en stijgend naar ruim 210 in augustus.


De resultaten verschillen vrij sterk tussen de pilotbedrijven, afhankelijk van bedrijfsopzet, grondsoort en keuzes t.a.v. graslandmanagement. Zo varieert het gemiddelde VEM-gehalte tussen de 900 en 1000, en het ruw eiwit gehalte tussen 156 en 230.
De eerste analyses van graskuilen en hooi zijn binnen. Wanneer ook de najaarskuilen zijn bemonsterd, wordt de relatie tussen de samenstelling van de kuil en vers gras verder geanalyseerd. Gezien het grote aandeel van vers gras en kuil in het rantsoen, gaan we ook volgend jaar door met de vers gras- en kuilanalyses.