Vers gras en laag RE voor lagere emissies

In het praktijkproject Graslandmanagement wordt sinds 2020 op een aantal melkveebedrijven gezocht naar emissie verlagende maatregelen voor methaan (CH4) en ammoniak (NH3). Deze bedrijven sturen jaarrond op maximaal 155 RE/kg ds en op maximaal 18.5 Emissie Factor (EF) CH4 per kg ds rantsoen. Met weidegras vraagt dat per seizoen een ander, uitgebalanceerd rantsoen. Vers gras lijkt bijna altijd een goede basis te zijn, zo valt te lezen op de website van WUR. De kwaliteit van bijgevoerd ruwvoer (graskuil en maiskuil) blijkt van grote invloed te zijn op de scores. Het ruwvoermanagement is dus de sleutel in het realiseren van een laag RE en EF in het basisrantsoen. Afhankelijk van de bedrijfsopzet, grondsoort en regio kan verschillend worden gestuurd met aandeel graskuil, vers gras en mais. Lees het hele artikel met adviezen per seizoen hier.