Verschillen in stikstofgehalte rundveedrijfmest

Uit analyses van Eurofins Agro blijkt dat het gemiddelde stikstofgehalte in mest net iets onder de 4 kilo per kuub ligt. Het gros van de metingen bevindt zich tussen 3,6 en 4,4 kilo per kuub, dus een variatie van 20%. De uiterste metingen zijn echter extremer, namelijk tussen 2,2 en 5,7 kilo per kuub. Die grote variaties treden bijvoorbeeld komen als mest van verschillende diergroepen afkomstig is, zoals droge koeien of jongvee. Binnen het stikstofniveau zijn er ook variaties in het deel mineraal en organisch gebonden stikstof.

Ook voor andere elementen lopen de gehalten behoorlijk uiteen. Rundveedrijfmest bevat gemiddeld 4,2 kilo kalium. De meeste analyses liggen tussen 3,7 en 4,8 kilo, met uitschieters van 2,2 tot 6,4 kilo per kuub. De variaties in fosfaat zijn iets minder groot. Gemiddeld komt daar de waarde uit op 1,4 kilo per kuub. Meer informatie vindt u op de website van Eurofins Agro.